Posts Tagged ‘Ethernet’

Virtualitzant i clonant Ubuntu 8.04 TLS server amb VMWARE Server

Dijous, juliol 30th, 2009

Aquesta breu guia comenta els problemes més comuns quan instal·lem VMWARE Server i Ubuntu 8.04 TLS Server.

Si hem tractat d’instal·lar VMWare Server 2.0 per a Windows potser ens ha trobat que l’instal·lador falla.

Es tracta d’un bug de microsoft amb paquets d’instal·lació msi molt grans.

Fins que no surti el proper Service Pack, podem instal·lar un pedaç de seguretat de microsoft com detalla el seu article: http://support.microsoft.com/kb/925336

Per als servidors Windows 2003 Server de 32 bit, plana de descàrrega.

Per als servidors Windows 2003 Server 64 bit, plana de descàrrega.

Vmware Server 2.0 per a Windows suporta sistemes operatius host tant de 32 com de 64 bit.

Ara bé, per a poder instal·lar màquines virtuals de 64 bits no en tindrem prou amb que el processador ho suporti.

Caldrà activar, des de la bios del servidor host, l’opció VT-Enabled i apagar l’ordinador. No n’hi ha prou amb simplement fer un reinici per software o CTRL + ALT + DEL, sinó que cal apagar del tot el servidor.

Si instal·lem VMWARE Server en un servidor amb dos targes de xarxa amb adreces diferents o bé connectades a switchs de xarxa diferents ens podem trobar que la tarja que detecta la màquina virtual, és la que no ens interessa.

codic_cat-vmware_manage_virtualEn aquest cas emprarem l’utilitat Manage Virtual Networks.

Des d’ella podrem definir amb quines targes de xarxa físiques es correspon cadascun dels dispositius de xarxa virtuals d’Vmware que després emprarem des de la màquina virtual.

Si hem creat el servidor virtual amb una adreça Ip estàtica i l’hem clonat (n’hem fet una còpia) per tal de tenir un servidor idèntic, ens trobarem amb el problema que Ubuntu no reconeixerà la xarxa en aquesta nova màquina virtual.

codic_cat-vmware_virtual_network_editor

El que ha passat és que Ubuntu ha detectat una nova tarja de xarxa, amb una nova Mac address, i l’ha afegit a la configuració del sistema, però associant-la a un altre tarja de xarxa.

Si empràvem DHCP tot haurà funcionat, nogensmenys fallarà amb adreces ip estàtiques.

El vostre /etc/network/interfaces lluirà similar a :

auto eth0

iface eth0 inet static
address 192.168.1.10
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1

(tal vegada les entrades broadcast i network no són completades)

La primera xarxa és eth0, doncs ubuntu haurà associat la nova nic (network interface card, o tarja de xarxa) com a eth1. Com el fitxer de configuració /etc/network/interfaces no la contempla i la MAC associada a eth0 no és del sistema (és de la màquina virtual original; vmware ha creat una nova per a aquest clon) simplement no tindrem xarxa.

El missatge d’error que estarem obtenint quan tractem d’arrencar la xarxa amb sudo /etc/init.d/networking restart serà aquest:

SIOCSIFADDR No such device eth0 error while getting interface flags

Text complet d’un missatge d’error:

eth0: ERROR while getting interface flags: No such device
There is already a pid file /var/run/dhclient.eth0.pid with pid 6847440
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/ 

SIOCSIFADDR: No such device
eth0: ERROR while getting interface flags: No such device
eth0: ERROR while getting interface flags: No such device
Bind socket to interface: No such device
Failed to bring up eth0.

Fixing-Failedtobringupeth0-inUbuntuVirtualMachine1

Llavors, simplement hem de:

1. editar el fitxer, amb permissos d’escriptura, /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules que és el que conté la relació de targes de xarxa i els seus números MAC.

sudo vi /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

Editant /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

Com la MAC address o adreça MAC figurarà a la línia corresponent a la eth1, ho normal seria esborrar les 3 primeres línies que defineixen la MAC, és a dir, des de # PCI device … fins a , NAME=”eth0″

Llavors canviar NAME=”eth1″ per NAME=”eth0″ a les 3 línies inferiors, com mostra la captura de pantalla.

2. Editar /etc/network/interfaces

només si cal canviar l’adreça ip estàtica de la eth0.

Si l’heu d’editar caldrà permissos d’escriptura, així que empreu sudo.

3. Executar sudo /etc/init.d/udev restart per a que ubuntu Linux s’adoni dels canvis de MAC.

4. Aixecar la xarxa amb sudo /etc/init.d/networking restart

5. Comprovar amb ifconfig i ping que ja tenim xarxa

De manera barroera es podria fer funcionar la màquina virtual simplement editant /etc/network/interfaces i canviar l’adreça estàtica de eth0 per eth1. Però no és gens elegant i ens pot donar problemes de xarxa al futur, puig si es clona des d’aquesta, la següent màquina necessitarà el canvi a eth3 i totes tindran els números mac del primer i el segon servidor… associats a /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

Rel·lacionats:

He emprat una imatge de how to geek.

Referències al problema d’altres usuaris a Ubuntu forums.

Referències de pas de dhcp a adreça estàtica a cyberciti.biz

Configurar els DNS als manuals de networking d’Ubuntu.

Català-Catalunya English-USA Traduir a l'Anglès. Translate to English Compartir: La TafaneraIndependènciaCatosfera|FacebookTwitterFriend Feed|googleDeliciousDiggTechnoratiredditmixxyahoolivestumbleuponsimpy