Posts Tagged ‘Apache Tomcat’

Alliberat Apache Tomcat 7.0.47

Diumenge, octubre 27th, 2013

El proppassat dia 24 d’Octubre s’alliberà la versió 7.0.47 del Servidor Apache Tomcat.

La novetat més important que incorpora és que han manllevat de Tomcat 8 el suport per a WebSockets 1.0 i l’han incorporat.

Back-port the JSR-356 Java WebSocket 1.0 implementation from Apache Tomcat 8.

Cal fer notar que per a aquesta funcionalitat és necessari emprar Java 7.

 

Català-Catalunya English-USA Traduir a l'Anglès. Translate to English Compartir: La TafaneraIndependènciaCatosfera|FacebookTwitterFriend Feed|googleDeliciousDiggTechnoratiredditmixxyahoolivestumbleuponsimpy

Alliberat Apache Tomcat 7.0.37

Dimarts, febrer 19th, 2013

Apache ha alliberat la versió 7.0.37 de Tomcat.

Aquesta versió soluciona diversos bugs.

Català-Catalunya English-USA Traduir a l'Anglès. Translate to English Compartir: La TafaneraIndependènciaCatosfera|FacebookTwitterFriend Feed|googleDeliciousDiggTechnoratiredditmixxyahoolivestumbleuponsimpy

Alliberat Apache TomCat 7.0.30

Divendres, setembre 7th, 2012

Ahir dia 6 s’alliberà la versió 7.0.30 del Programari Lliure Apache TomCat.

Aquesta versió adreça nombrosos problemes de seguretat i incorpora algunes noves funcionalitats.

Català-Catalunya English-USA Traduir a l'Anglès. Translate to English Compartir: La TafaneraIndependènciaCatosfera|FacebookTwitterFriend Feed|googleDeliciousDiggTechnoratiredditmixxyahoolivestumbleuponsimpy

Alliberat Apache Tomcat 7.0.29

Dilluns, juliol 9th, 2012

Ahir es va alliberar la versió 7.0.29 del servidor d’aplicacions java.

Aquesta versió adreça algunes regressions de la versió 7.0.28, així com incorpora algunes millores i soluciona diversos bugs.

Català-Catalunya English-USA Traduir a l'Anglès. Translate to English Compartir: La TafaneraIndependènciaCatosfera|FacebookTwitterFriend Feed|googleDeliciousDiggTechnoratiredditmixxyahoolivestumbleuponsimpy

Alliberat Apache Tomcat 7.0.27

Diumenge, abril 8th, 2012

El proppassat dia 5 d’Abril s’alliberà la versió 7.0.27 d’Apache Toomcat, el servidor d’aplicacions d’Apache per a Java.

Aquesta versió soluciona força bugs, i implementa noves funcionalitats com ara:

– Suport per al protocol WebSocket (RFC6455) (aqeusta és una de les funcionalitats més interessants de HTML 5)

També millora la prevenció de memory leaks i soluciona errors al connector HTTP NIO.

Podeu veure la llista de millores a http://tomcat.apache.org/tomcat-7.0-doc/changelog.html

 

Català-Catalunya English-USA Traduir a l'Anglès. Translate to English Compartir: La TafaneraIndependènciaCatosfera|FacebookTwitterFriend Feed|googleDeliciousDiggTechnoratiredditmixxyahoolivestumbleuponsimpy

Alliberat Apache Tomcat 7.0.11

Divendres, març 11th, 2011

S’acaba d’alliberar la versió 7.0.11 del servidor d’aplicacions per a Java Apache Tomcat 7.0.11.

Aquesta versió conté arranjaments de seguretat pel que és molt recomanable actualitzar-se.

Aquí podeu veure la llista de tots els canvis:

http://tomcat.apache.org/tomcat-7.0-doc/changelog.html

Adreça curta Twitter: http://wp.me/pzeab-1N8

Català-Catalunya English-USA Traduir a l'Anglès. Translate to English Compartir: La TafaneraIndependènciaCatosfera|FacebookTwitterFriend Feed|googleDeliciousDiggTechnoratiredditmixxyahoolivestumbleuponsimpy

Alliberat Apache Tomcat 7.0.6

Diumenge, gener 16th, 2011

El proppassat dia 14 fou alliberat el Servidor d’Aplicacions Java Programari Lliure: Apache TomCat en la seva versió 7.0.6.

Se solucionen problemes, bugs, per a veure la llista de canvis: http://tomcat.apache.org/tomcat-7.0-doc/changelog.html

Català-Catalunya English-USA Traduir a l'Anglès. Translate to English Compartir: La TafaneraIndependènciaCatosfera|FacebookTwitterFriend Feed|googleDeliciousDiggTechnoratiredditmixxyahoolivestumbleuponsimpy

Alliberat Apache Tomcat 6.0.29 (estable)

Dissabte, juliol 24th, 2010

El proppassat dia 22 s’alliberà Apache Tomcat, el servidor web per a Java programari lliure.

Soluciona alguns errors (bugs).

Podeu veure els canvis al changelog (històric de canvis entre versions).

Català-Catalunya English-USA Traduir a l'Anglès. Translate to English Compartir: La TafaneraIndependènciaCatosfera|FacebookTwitterFriend Feed|googleDeliciousDiggTechnoratiredditmixxyahoolivestumbleuponsimpy

Alliberat Apache Tomcat 6.0.28

Dijous, juliol 15th, 2010

El proppassat dia 9 s’alliberà la versió 6.0.28 (estable) d’Apache Tomcat.

Aquí totes les novetats:

http://tomcat.apache.org/tomcat-6.0-doc/changelog.html

Català-Catalunya English-USA Traduir a l'Anglès. Translate to English Compartir: La TafaneraIndependènciaCatosfera|FacebookTwitterFriend Feed|googleDeliciousDiggTechnoratiredditmixxyahoolivestumbleuponsimpy

Alliberat Apache Tomcat 6.0.26

Dissabte, març 13th, 2010

S’ha presentat la versió 6.0.26 del servidor d’aplicacions que soluciona diversos problemes de seguretat, entre ells un de molt greu present a la versió 6.0.25.

Podeu veure tots els errors solucionats aquí:

http://tomcat.apache.org/tomcat-6.0-doc/changelog.html

Català-Catalunya English-USA Traduir a l'Anglès. Translate to English Compartir: La TafaneraIndependènciaCatosfera|FacebookTwitterFriend Feed|googleDeliciousDiggTechnoratiredditmixxyahoolivestumbleuponsimpy

Alliberat Apache Tomcat 6.0.24

Dijous, gener 21st, 2010

Tot just s’acaba d’alliberar la versió 6.0.24 d’Apache Tomcat.

Tomcat és el servidor web Apache capaç d’executar codi Java (JSP, Servlets…).

S’han solucionat molts problemes des de la versió 6.0.20 (hi ha hagut diverses versions que no s’han publicat i que solucionaven problemes).

A la web d’Apache Tomcat podeu veure la llista completa de canvis.

També s’ha actualitzat Apache Tomcat Native a la versió 1.1.19.

Apache Tomcat Native és un JNI (Java Native Interface) que proporciona moltes de les funcions centrals de Tomcat en codi natiu (codi màquina per a processadors Intel compatibles) en comptes d’en el bytecode Java.

Això es tradueix en un augment molt gran de velocitat.

Veure la llista completa de canvis.

Català-Catalunya English-USA Traduir a l'Anglès. Translate to English Compartir: La TafaneraIndependènciaCatosfera|FacebookTwitterFriend Feed|googleDeliciousDiggTechnoratiredditmixxyahoolivestumbleuponsimpy

Alliberat Apache Tomcat 5.5.28 estable

Divendres, setembre 4th, 2009

coedic.cat-tomcat_vmwareS’ha alliberat la versió 5.5.28 d’Apache Tomcat. Aquesta és una versió estable, hi ha una altra línia, la 6,  de desenvolupament.

Tomcat és el servidor web Apache amb l’afegitó d’executar Java.

Aquest servidor d’aplicacions és un producte molt emprat a nivell empresarial per la seva versatilitat i potència.

Permet executar Java Server Pages (JSP), que són planes dinàmiques, i Java Servlets, que s’han de compilar.

Java és un llenguatge de programació basat en una màquina virtual, la Java Virtual Machine, i que no existeix en realitat. El que fan tots els sistemes operatius que suporten Java és oferir compatibilitat amb la Java Virtual Machine via emulació. Per això Java sol ésser lent. Però els servidors d’aplicacions tenen tècniques per a accelerar molt la resposta, com ara mantenir en memòria una versió compilada (nativa o binària) de la correspondència emulada de Java i el codi executable del servidor físic (per exemple 80×86).

El principal problema de Java és a part de la velocitat, els problemes amb l’alliberament de memòria. Hi ha un component anomenat garbagge collector (recol·lector de brossa) però tot sovint no acaba de funcionar bé i els servidors acaben quedant-se sense memòria RAM disponible.

Apache és un software lliure i és emprat, en les seves diferents versions, per la indústria del Software.

En la imatge que acompanya l’article, una vista de la consola de l’Apache Tomcat 6 que instal·la Vmware Server 2.0.

Català-Catalunya English-USA Traduir a l'Anglès. Translate to English Compartir: La TafaneraIndependènciaCatosfera|FacebookTwitterFriend Feed|googleDeliciousDiggTechnoratiredditmixxyahoolivestumbleuponsimpy