Pantalles transparents al CES

gener 17th, 2010

Al CES – Consumer Electronics Show d’enguany hi ha hagut moltes novetats.

Una d’elles és una pantalla transparent per a portàtils, que presentava com a prototip Samsung.

Presenta un 40% de transparència i es pot veure el que hi passa darrere.

Us en deixo els vídeos:

Cercant una mica he trobat, nogensmenys, que al CES del 2009 ja havien presentat una pantalla transparent, més petita, i diria que prou més transparent que la dels portàtils.

Català-Catalunya English-USA Traduir a l'Anglès. Translate to English Compartir: La TafaneraIndependènciaCatosfera|FacebookTwitterFriend Feed|googleDeliciousDiggTechnoratiredditmixxyahoolivestumbleuponsimpy

MAMP – Mac Apache MySql PHP

gener 16th, 2010

Sovint us he parlat de LAMP – Linux Apache MySql PHP i de WAMP – windows Apache MySql PHP.

També està disponible MAMP per a Mac, que bàsicament fa el mateix LAMP o WAMP però en mac.

La versió 1.8.4 fou presentada el 18 de Desembre de 2009.

La diferència més destacable és que mentre les versions de Linux i windows són gratuites, Mamp està disponible en una versió gratuita, més limitada, i una versió anomenada Mamp pro de pagament.

Amb la versió gratuita es pot desenvolupar perfectament, però té limitacions com que només es pot tenir un web, i no es poden crear servidors virtuals (vhosts).

És disponible per a Mac Intel i Mac Ibm amb Mac Os X a partir de la versió 10.3.

Els programes i les llibreries inclosos en aquesta versió són:

 • Apache 2.0.63
 • MySQL 5.1.37
 • PHP 4.4.9 & 5.2.10
 • APC 3.0.19 & APC 3.1.2
 • eAccelerator 0.9.5.3
 • XCache 1.2.2
 • phpMyAdmin 2.11.9.5 & phpMyAdmin 3.2.0.1
 • Zend Optimizer 3.3.3
 • SQLiteManager 1.2.0
 • Freetype 2.3.9
 • t1lib 5.1.2
 • curl 7.19.5
 • jpeg 7
 • libpng-1.2.38
 • gd 2.0.34
 • libxml 2.7.3
 • libxslt 1.1.24
 • gettext 0.17
 • libidn 1.15
 • iconv 1.13
 • mcrypt 2.5.8
 • YAZ 3.0.47 & PHP/YAZ 1.0.14
 • Es pot descarregar des d’aquí.

  Català-Catalunya English-USA Traduir a l'Anglès. Translate to English Compartir: La TafaneraIndependènciaCatosfera|FacebookTwitterFriend Feed|googleDeliciousDiggTechnoratiredditmixxyahoolivestumbleuponsimpy

  Vídeo de Québec radio sobre les Consultes del 13-D

  gener 16th, 2010

  Vídeo de Patrick Bourgeois de Québec radio en que fan un petit resum de 3 minuts de les Consultes del 13-D.

  El podeu veure aquí.

  Català-Catalunya English-USA Traduir a l'Anglès. Translate to English Compartir: La TafaneraIndependènciaCatosfera|FacebookTwitterFriend Feed|googleDeliciousDiggTechnoratiredditmixxyahoolivestumbleuponsimpy

  Xifres que fan pensar

  gener 16th, 2010

  Molt encertada aquesta presentació que sintetitza l’espoli fiscal contra Catalunya per part de l’estat espanyol.

  Està creat per ERA – Empenta Ronçanenca per l’Autodeterminació.

  Català-Catalunya English-USA Traduir a l'Anglès. Translate to English Compartir: La TafaneraIndependènciaCatosfera|FacebookTwitterFriend Feed|googleDeliciousDiggTechnoratiredditmixxyahoolivestumbleuponsimpy

  Petita guia de Zend Framework

  gener 15th, 2010

  Zend Framework és un framework per a PHP, és a dir un sistema de treball i conjunt de llibreries per a desenvolupar aplicacions en PHP.

  Zend es basa en el MCV – Model Control Viewer, el que significa:

  • Control – El controlador (controller) és qui rep la petició. Fa les tasques que hagi de fet, com càlculs, i demana les dades al Model.
  • Model – El Model és qui recupera o introdueix les dades de la base de dades.
  • Viewer – Visualitzador. És la part que conté l’HTML i que pot disposar de les dades que genera el Model si el Controller l’autoritza.

  Zend ofereix abstraccions. Per exemple, Zend_DB per a base de dades, ofereix unes funcions per les quals tant és si el servidor de base de dades és un MySql, un oracle, un sql server de microsoft o un altre, les crides sempre són les mateixes i a Zend_DB.

  El framework s’encarrega de fer que les dades s’entreguin a l’aplicació de forma transparent.

  Algunes de les facilitats que ofereix el framework són:

  • Zend_Feed – per a consumir i publicar feeds RSS i Atom.
  • Zend_Pdf – per a crear, editar i carregar documents Pdf.
  • Zend_Search – Per a fer cerques sofisticades sobre els nostres texts.
  • Zend_Service_Amazon, Zend_Service_Flickr, and Zend_Service_Yahoo – per a emprar les API (funcions) d’aquestes empreses

  Zend és tot programació orientada a objectes.

  En la imatge de l’esquerra podem veure un arbre de directoris d’una aplicació escrita en Zend.

  trunk és el nom del projecte.

  Dins d’application hi tenim el directori controller, que és on hi haurà els controladors (el codi).

  També hi tenim model, on aniran les classes que accedeixen a base de dades.

  I views que és on hi haurà les vistes, o codi html amb crides per a fer servir les dades accedides pels Models.

  A la carpeta controllers /application/controllers/ de la il·lustració, hi trobem un arxiu que es diu IndexController.php

  Aquest arxiu: IndexController.php és qui rebrà les crides que fem a l’aplicació web.

  Es el controlador Index.

  En Zend el nom dels arxius és molt important, ja que el nom de l’arxius és la manera per la que es localitza l’encarregat de fer determinades tasques.

  La plana més senzilla que faríem amb Zend és un “Hola món!”.

  <?php
  
  class IndexController extends Zend_Controller_Action
  {
  
    public function indexAction()
    {
      $this->view->title = 'Hola, món!';
    }
  
  }

  Les majúscules també són molt importants com ara en el cas d’ indexAction.

  Zend_Db_Table sempre assumirà que la primary key (la clau primària d’una taula) és id si no s’especifica el contrari.

  Els paràmetres de connexió a la base de dades s’especifiquen a /config/config.ini

  db.adapter = PDO_MYSQL
  db.host = localhost
  db.username = usuari_de_la_base_de_dades
  db.password = mot_de_pas
  db.dbname =

  Els Helpers o View Helpers són unes funcions d’ajuda, per exemple per a construir formularis.

  Per exemple el formCheckbox:

  echo $this->formCheckBox('Independència', null, null, array (
                                 'Checked' => 'Sí',
                                 'unChecked' => 'No'));

  El codi anterior generarà un control de tipus checkbox amb l’opció Sí marcada i la No desmarcada.

  Els Helpers, quan se’ls crida, es carreguen en memòria i s’instancien automàticament si és necessari.

  Un que és especialment útil és BaseUrl.

  $this->baseUrl(); // Això ens retorna la Url on es troben els scripts.

  Emprant baseUrl ens assegurem que cridem els scripts de l’indret pertinent, i podem construir aplicacions que no depenguin de rutes absolutes o estàtiques al servidor web.

  En el Model podrem recuperar les dades i ho farem mitjançant get‘s i set‘s.

  Per exemple: getNom o getEmail.

  Emprem get’s predefinits al Model enlloc del “magic method” __set o __get perquè es calcula que és un 300% més ràpid fer-ho així.

  Pareu atenció que de nou les majúscules són molt importants.

  getNom ha de coincidir amb el nom de la variable que ens passaran pel formulari nom , en minúscules, ja que a setOptions es convertiran els paràmetres rebuts del formulari en crides a setNom (es converteix la primera lletra de la variable a majúscula).

  public function setOptions(array $opcions)
  {
     $metodes = get_class_methods($this);
     for each ($opcions as $clau => $valor)
     {
       $metode = "set".ucfirst($clau); // això és el que posa en majúscula la primera lletra com setId
       if (in_array($metode, $metodes))
       {
         $this->$metode($valor);
       }
     }
     return $this;
  }

  Habitualment tindrem un únic mètode anomenat save que farà un insert o un update en funció de si ens passen un id o no, i comprovant si rebem un post de formulari (isPost).

  Els arxius a application/components/ com ara test.yml serveixen per a accedir a la base de dades si ho volem, encara que jo em decanto per utilitzar directament el Model.

  Les crides al projecte via web es fan seguint la següent estructura:

  http://servidor/nom_projecte/Nom_Controller/Nom_Action/Nom_Paràmetre1/Valor_Paràmetre1/…/Nom_ParàmetreN/Valor_ParàmetreNPer exemple:http://codic.cat/ProjecteC/indexCom index és el Controller per defecte si no diem ser s’asumirà index.

  http://codic.cat/ProjecteC

  O per exemple

  http://codic.cat/ProjecteC/edit/id/23

  La pàgina final es renderitzarà en base a les vistes (views).

  Per al controller Index tindrem a views/scripts/index/ un arxiu .phtml per a cadascuna de les accions.

  En aquest cas com el controller es diu Index i l’acció es diu index tindrem:

  views/scripts/index/index.phtml

  En qualsevol moment podem fer un debug (veure com estan les coses) amb:

  Zend_Debug::dump(); exit;

  Dins de index.phtml per a tenir accès a les dades definides al Controller i recuperades pel Model, farem el següent:

  <?php
    $dades_index = $this->index_db;
    echo $dades->id;
  ?>

  On previament hem definit dins el controller index_db.

  $indexModelObj = new Model_Index();
  $this->view->index_db = $indexModelObj->getDades;

  On getDades és un mètode al Model index que recupera uns valors.

  D’aquesta manera amb $this->view>index_db = … permetem que index_db estigui disponible a la vista index.phtml, és a dir, que tingui accès a aquelles dades.

  També podem obtenir informació sobre les dades fent:

  $o_info = $this->_table->info();

  O també:

  $o_promo = new Promocio();
  $st_informacioPromocio = $o_promo->info();

  On Promocio() és el nom de la classe sobre la que volem extreure informació.

  Per exemple:

  Array ( [schema] => [name] => promocions [cols] => Array ( [0] => promo_PK [1] => promo_desc ) [primary] => Array ( [1] => promo_PK ) [metadata] => Array ( [promo_PK] => Array ( [SCHEMA_NAME] => [TABLE_NAME] => promocions [COLUMN_NAME] => promo_PK [COLUMN_POSITION] => 1 [DATA_TYPE] => int [DEFAULT] => [NULLABLE] => [LENGTH] => [SCALE] => [PRECISION] => [UNSIGNED] => 1 [PRIMARY] => 1 [PRIMARY_POSITION] => 1 [IDENTITY] => 1 ) [promo_desc] => Array ( [SCHEMA_NAME] => [TABLE_NAME] => promocions [COLUMN_NAME] => promo_desc [COLUMN_POSITION] => 2 [DATA_TYPE] => varchar [DEFAULT] => [NULLABLE] => [LENGTH] => 255 [SCALE] => [PRECISION] => [UNSIGNED] => [PRIMARY] => [PRIMARY_POSITION] => [IDENTITY] => ) ) [rowClass] => Zend_Db_Table_Row [rowsetClass] => Zend_Db_Table_Rowset [referenceMap] => Array ( ) [dependentTables] => Array ( ) [sequence] => 1 )

  Uns bons consells per als XHTML, per tal que es validin bé són:

  • Posar els nombre dels tags HTML en minúscules

  Per exemple: <input type=”text” name=”camp_text” />

  • Tancar els tags com a: <br />.
  • En els camps select quan és el valor seleccionat fet <option selected=”selected” value> i no el clàssic <option selected value>
  • Posar un alt sempre a les imatges.

  Pe: <img src=”imatges/bondia.png” alt=”Bon dia Catalunya!!!” />

  Zend_DB_Table és el que s’acostuma a utilitzar per a treballar amb la base de dades.

  És a més alt nivell, per a treballar amb conjunts de registres o recordsets.

  De vegades necessitarem treballar amb Zend_DB per a treballar amb les dades a nivell de files i no a nivell de recordsets.

  Zend_DB proporciona:

  • select
  • fetchAll
  • fetchRow
  • find
  • delete
  • quote
  • quoteinto

  Quote i quoteinto s’asseguren que no utilitzem noms de variables que són camps reservats de la base de dades.

  Algunes bases de dades tenen paraules reservades que serveixen per a  dur a terme determinades funcionalitats, i d’altres tenen altres. Per exemple, EMAIL pot ser una paraula reservada en un sqlserver mentre que en un MySql no.

  Com Zend_DB_Table no té quote ni quoteinto necessitem l’Adapter per a obtenir un Zend_DB.

  Nogensmenys Zend_DB fa un quoteinto per a les selects però no per als delete.

  Podeu debuguejar els errors dins del catch de les Exception:

  throw new Exception("Exception a l'arxiu ".__FILE__.' línia '.__LINE__.', class '.__CLASS__.' funció '.__FUNCTION__.': '.$e->getMessage());

  Adjunto algunes guies:

  Understanding the Zend Framework (IBM)

  Part 3: A Simple Hello World Tutorial

  Part 4: Setting the Design Stage with Blueprint CSS Framework and Zend_Layout

  Part 5: Creating Models with Zend_Db and adding an Administration Module

  Català-Catalunya English-USA Traduir a l'Anglès. Translate to English Compartir: La TafaneraIndependènciaCatosfera|FacebookTwitterFriend Feed|googleDeliciousDiggTechnoratiredditmixxyahoolivestumbleuponsimpy

  USB 3.0 permetrà carregar dispositius més ràpid

  gener 14th, 2010

  L’especificació USB 2.0 permet carregar un dispositiu que s’alimenta d’energia pel port USB 2.0, com ara un telèfon, una càmera o una PDA, a un màxim de 500 mA.

  Si hi ha 5 dispositius alimentat per USB 2.0 cadascun rep 100 mA.

  jkOnTheRun ens informa que l’especificació d’ USB 3.0 permet alimentar 6 dispositius simultàniament a 150 mA i entregar a un sol port un màxim de 900 mA.

  900 mA és la quantitat d’energia que rep el nou telèfon de google Nexus quan es connecta al carregador elèctric de paret. Així doncs amb USB 3.0 podrem carregar-lo amb la mateixa intensitat.

  Que entregui 900 mA voldrà dir que els aparells (compatibles) es carregaran molt més ràpid que si estiguessin connectats a USB 2.0.

  Recordeu que USB 3.0 és 10 vegades més ràpid que USB 2.0 i que fa uns dies al CES ja es presentà el primer portàtil amb USB 3.0 i a l’Octubre de 2009 ja us parlava del primer disc dur SSD USB 3.0.

  Als ordinadors amb USB 3.0 també podrà connectar-se’ls-hi dispositius USB 2.0, mentre que els aparells USB 3.0 no es podran connectar a ports USB 2.0.

  En un tres i no res començaran a arribar els nous models de portàtils amb USB 3.0.

  Català-Catalunya English-USA Traduir a l'Anglès. Translate to English Compartir: La TafaneraIndependènciaCatosfera|FacebookTwitterFriend Feed|googleDeliciousDiggTechnoratiredditmixxyahoolivestumbleuponsimpy

  Vídeo de presentació de la Nòmina Catalana del Cercle Català de Negocis a Barcelona, 3 de Desembre 2009

  gener 11th, 2010

  Aquest vídeo el vaig enregistrar el dia 3 de Desembre de 2009, a la presentació de CCN de la Nòmina Catalana.

  La idea de la Nòmina Catalana és ben simple: s’agafa l’espoli fiscal (diners que es paguen a espanya i mai tornen) al Principat de Catalunya i es fa una simulació d’una sèrie d’inversions i prestacions addicionals que faria l’Estat Català (per exemple la reducció d’un 72,4% de l’impost de societats fins al 9%, el valor més baix d’Europa), i amb els diners que sobren d’aquestes possibles inversions s’aplica un descompte als treballadors i jubilats.

  Això dóna uns diners que serien els diners que guanyarien de més els treballadors i els jubilats si Catalunya tingués un Estat propi i apliqués aquest mètode.

  Qualsevol pot omplir el formulari amb les dades de la nòmina, i veure els diners que està perdent per ser sota espanya.

  I en prémer CALCULAR rebem el resultat:

  Jo he introduït unes dades a ull a mode de prova.

  Fixeu-vos com en el cas d’un salari baix de 1.400 € bruts mensuals, amb una deducció de 280 € mensuals d’IRPF, 100 € en dietes, i amb 14 pagues, l’espoli fiscal és de 240,80 € mensuals, és a dir 3.371,20 € anuals, que enlloc de ser a la butxaca del treballador són gastades a espanya.

  A la presentació CCN indicava que un mileurista tindria una paga extra més i al vídeo s’indiquen 3 casos amb valors reals de sous: baix, mig i alt.

  Com els imposts són progressius, com més alt és el salari, més espoli es pateix.

  És molt interessant de veure com en la vida útil del treballador (uns 40 anys) amb les dades que jo he introduït, l’espoli fiscal li suposa unes pèrdues de 134.848 €.

  És a dir, el valor d’un pis. I a sobre quan ens morim apliquen impost de successions a la família!.

  CCN fa unes consideracions addicionals:

  Si el teu / la teva cònjuge treballa, calcula el seu espoli i suma’l per obtenir-ne el valor de la unitat familiar.

  El promig d’espoli per una família Catalana de 4 membres és de 12.000 € anuals, i la teva?

  A part de la reducció en la nòmina, l’impost de societats es reduiria en un 72,4%, és a dir que enlloc del 30% actual quedaria al 9% el valor més baix de tot Europa.

  No obstant, des del CCN creiem que el model de país que cal per la Catalunya Estat, hauria de destinar part de l’espoli fiscal actual a la millora d’infraestructures, les pensions i altres serveis socials.

  A partir d’aquí, aquesta redistribució dels recursos seria una qüestió política a decidir en funció de qui governi l’Estat Català.

  Els càlculs de la Nòmina Catalana han estat realitzats per catedràtics i economistes de prestigi, entre ells:

  • Elisenda Paluzié
  • Jacint R. Hombravella
  • M. Casals
  • Xavier Roig
  • Joan Tugores

  CCN és un lobby de pressió per a aconseguir l’Estat propi format per empresaris, directius i professionals, i la seva darrera campanya ha estat contractar falques publicitàries a RAC1, ràdio FlashBack i

  Aquí hi ha un enllaça a Presentacio Nomina Catalana CCN 22-11-2009.pdf amb les explicacions detallades.

  No us perdeu la secció d’estudis i col·laboracions.

  Si ho voleu compartir per Twitter aquesta és la url curta: http://wp.me/pzeab-15S

  Català-Catalunya English-USA Traduir a l'Anglès. Translate to English Compartir: La TafaneraIndependènciaCatosfera|FacebookTwitterFriend Feed|googleDeliciousDiggTechnoratiredditmixxyahoolivestumbleuponsimpy

  Alliberat OpenShot 1.0

  gener 10th, 2010

  OpenShot és un editor de vídeo no linear, Programari Lliure (Open Source), per a Linux Gnome.

  Durant mesos l’han estat desenvolupant, i encara que és senzill comparat amb els grans productes, la base és bona i aniran ampliant funcionalitats.

  De fet és el millor editor de vídeo gratuït per a Linux que he testat darrerament i supera productes com windows movie maker i comença a atrapar alguns dels editors comercials de gama mitja (els que costen uns $120-$300).

  De fet, llegint el bloc del programador m’adono que és molt competent.

  Suporta croma (chrome key) amb molta potència, transicions, efectes, títols de text, alentir o accelerar la velocitat dels clips afegits, animacions basades en quadre clau (key frame), diverses fonts de vídeo…

  Les millores de la versió final respecte les versions beta que destaco són:

  • Estabilitat: s’han eliminat moltes petades del programa.
  • Les transicions s’apliquen al clip més proper (molt pràctic quan editem un vídeo i canviem de clips de vídeo o imatges)
  • Solucionats els problemes amb quadres blancs, buits, i flaixos
  • S’afegeixen 28 noves transicions (efecte de pas d’un clip de vídeo a un altre)
  • 29 nous títols de text

  Aquí us afegeixo un vídeo sobre com muntar un vídeo amb OpenShot:

  Veure: Anunci oficial d’OpenShot (anglès, traducció al Català)

  Screencast of OpenShot Chroma-Key Effect de Jonathan Thomas.

  Per si us interessen els detalls tècnics està programat en Python, i com no és molt ràpid, les funcions crítiques les fa una llibreria externa.

  Veure les funcionalitats d’OpenShot (anglès, traducció al Català).

  Actualització: Li arriben les primeres crítiques dures (OSNews).

  Català-Catalunya English-USA Traduir a l'Anglès. Translate to English Compartir: La TafaneraIndependènciaCatosfera|FacebookTwitterFriend Feed|googleDeliciousDiggTechnoratiredditmixxyahoolivestumbleuponsimpy

  Poema Catalunya Lliure

  gener 10th, 2010

  Mentre generava un vídeo, he escrit aquest poema.

  El nostre país avança,
  sense por, ni cap recança,
  la Llibertat ja sentim,
  quina falera tenim.

  Volem per al nostre Estat,
  Democràcia i Llibertat,
  i una bona economia,
  per a fer créixer cada dia.

  Volem que el món ens conegui,
  que amb estima ens anomeni,
  Catalunya, quin país!,
  qui et va veure i qui t’ha vist.

  Abans sota espanya trista,
  sempre fent d’equilibrista,
  arrossegant aquell pes,
  per a arribar a fi de mes,
  amb la llengua amenaçada,
  la cultura maltractada,
  els nins en els barracons,
  la renfe aturant vagons,
  les beques,
  ai! tan poquetes,
  grans cues a ca el doctor,
  la gent esperant es mor,
  i tanta gent aturada,
  al futur encarada,
  amb tristesa, dolor i por.

  Ara Catalunya és Lliure,
  tothom és content de viure,
  l’àvia s’alça i mira el cel,
  prem les punys i pensa en ell,
  Ai Siset, arrauxat meu,
  l’estaca als nostres peus jeu,
  hem vençut la tirania,
  i els néts viuran cada dia,
  a una terra rica i plena.

  Visca Catalunya Lliure!.

  Català-Catalunya English-USA Traduir a l'Anglès. Translate to English Compartir: La TafaneraIndependènciaCatosfera|FacebookTwitterFriend Feed|googleDeliciousDiggTechnoratiredditmixxyahoolivestumbleuponsimpy

  Primer portàtil amb USB 3.0

  gener 9th, 2010

  Aquests dies, del 7 al 10,  s’està celebrant la fira internacional del consumidor d’electrònica CES (2010 International Consumer Electronics Show) a Estats Units.

  S’hi ha presentat el primer portàtil amb USB 3.0, que com sabeu és molt més ràpid que l’USB 2.0 (l’actual).

  Es tracta del model HP Elitebook 8540, que estarà disponible aquest gener o febrer a Estats Units per $1,249 (866 €).

  Això vol dir que en un tres i no res tots els portàtils vindran amb USB 3.0.

  En qüestió de 2-3 mesos els que no tinguin USB 3.0 es consideraran obsolets i baixaran de preu.

  I és que USB 2.0 és molt lent comparat amb un disc dur local, i USB 3.0 multiplica la velocitat respecte a l’anterior especificació per 10.

  USB 2.0 té una velocitat de transferència màxima de 480 Mbit/segon (60 Mbytes per segon).

  USB 3.0 té una velocitat de transferència màxima de 4,8 Gbits/segon (4.800 Mbit per segon, és a dir 600 Mbytes per segon, velocitat que actualment cap disc dur , ni el més ràpids SSD, pot proporcionar).

  Aquest equip HP ve equipat amb els potents processadors Intel Core I7 i poden muntar fins a 16 GB de RAM.

  Sí, 16 GB, perquè accepta 4 mòduls de memòria de fins a 4 GB DDR3 a 1333 Mhz. Genial per a un portàtil.

  També pot equipar una tarja de vídeo Nvidia Quadro Fx 880M o una 1800M amb 1 GB de memòria dedicada GDDR3 i GDDR5 respectivament.

  A més del gravador de Dvd, pot incorporar lector de Blueray, amb el que la versatilitat multimèdia que pot oferir aquest equip és molt interessant.

  En l’apartat de disc dur encara porta SATA-2, i em disgusta puix que en qualsevol moment començaran a arribar els equips amb SATA-3 tal i com us anunciava l’11 de Novembre de 2009.

  A la plana del producte a HP podeu veure les característiques d’aquest magnífic portàtil.

  Via: jkOnTheRun

  Català-Catalunya English-USA Traduir a l'Anglès. Translate to English Compartir: La TafaneraIndependènciaCatosfera|FacebookTwitterFriend Feed|googleDeliciousDiggTechnoratiredditmixxyahoolivestumbleuponsimpy

  PHP Veure les columnes d’una taula

  gener 8th, 2010

  De vegades quan estem programant contra un servidor remot podem necessitar conèixer l’estructura d’unes taules de la base de dades, però no tenir cap eina per a fer-ho.

  Llavors podem escriure un PHP que executi una consulta com aquesta:

  No deixa de ser una forma de fer un DESCRIBE, que és una comanda Sql.

  <?php
  // Per codic.cat
  
  $o_result = mysql_query("SHOW COLUMNS FROM la_meva_taula");
  if (!$o_result) {
    echo 'No puc executar la consulta: ' . mysql_error();
    exit;
  }
  if (mysql_num_rows($o_result) > 0) {
    while ($r_fila = mysql_fetch_assoc($o_result)) {
      print_r($r_fila);
      echo "<BR>";
    }
  }
  
  php?>

  El codi anterior ens retorna en forma de matriu (array) el nom de les columnes, el tipus de dades, longitud…

  Com ara:

  Array
  (
  [Field] => id
  [Type] => int(7)
  [Null] =>
  [Key] => PRI
  [Default] =>
  [Extra] => auto_increment
  )
  Array
  (
  [Field] => email
  [Type] => varchar(100)
  [Null] =>
  [Key] =>
  [Default] =>
  [Extra] =>
  )
  Català-Catalunya English-USA Traduir a l'Anglès. Translate to English Compartir: La TafaneraIndependènciaCatosfera|FacebookTwitterFriend Feed|googleDeliciousDiggTechnoratiredditmixxyahoolivestumbleuponsimpy

  Alliberat Firefox 3.5.7 i 3.0.17

  gener 7th, 2010

  Ahir es va alliberar el Firefox 3.5.7 i 3.0.17 que bàsicament solucionen problemes de seguretat i de rendiment.

  Només se solucionen 3 problemes, però eren greus.

  Via: FirefoxCAT

  Notes de la versió: http://www.mozilla-europe.org/ca/firefox/3.5.7/releasenotes/

  Català-Catalunya English-USA Traduir a l'Anglès. Translate to English Compartir: La TafaneraIndependènciaCatosfera|FacebookTwitterFriend Feed|googleDeliciousDiggTechnoratiredditmixxyahoolivestumbleuponsimpy

  Linux de 64 bits és molt més ràpid que Linux de 32 bits

  gener 6th, 2010

  Interessant estudi realitzat per phoronix i que resumeixen molt encertadament en Català a SomGNU.

  Les conclusions són que Linux de 64 bits pot ser, més de 10 vegades,  més ràpid que Linux de 32 bits en la mateixa màquina i fent les mateixes tasques.

  No hi ha cap tasca en que Linux de 64 bits sigui més lent, i normalment és un 25% més ràpid que en 32 bits, ara bé, en algunes tasques en concret Linux a 64 bits arrasa respecte a la versió de 32 bits, com en el cas d’Apache servint html estàtic o accès a disc en que és molt més eficient, més de 10 vegades més ràpid.

  El rendiment d’altres sistemes operatius propietaris també és superior en 64 bits que en 32 bits.

  Català-Catalunya English-USA Traduir a l'Anglès. Translate to English Compartir: La TafaneraIndependènciaCatosfera|FacebookTwitterFriend Feed|googleDeliciousDiggTechnoratiredditmixxyahoolivestumbleuponsimpy

  Gironins atrapats a Perú per air comet i el govern espanyol

  gener 6th, 2010

  Al diari de Girona hi ha un article de la notícia que us detallo, podeu anar-hi.

  Ha sortit publicada avui en portada.

  Jo penjo el text que la Clàudia ha demanat que difonguem ja que el govern espanyol se’n desentén, els ha deixat penjats, i es troben desemparats en un altre continent i no poden pagar el preu del bitllet que ara els demanen per a tornar a Catalunya.

  He trigat un dia a publicar-ho fins que he validat, mitjançant una amistat directa d’ella, que es tracta d’un cas real i que el text és verídic, i no d’una estafa o emprant els termes americans: un hoax (broma), un fake (fals) o una  cadena d’spam per a captar adreces d’email.

  Si voleu enllaçar aquest article al Twitter aquesta és l’adreça breu:

  http://wp.me/pzeab-156

  L’Ateneu Sobiranista Català ha fet una nota de premsa: Els espanyols ens tracten pitjor que als sud-americans! que el Catedràtic Enric Canela reprodueix al seu bloc a deumil.cat.


  Per qui no em conegui, em dic Clàudia Ballester i Freixas i estudio 2n de Batxillerat a Girona.
  Fa 4 anys, amb els meus pares vam decidir viatjar el nadal a Perú, per tal de poder visitar la família que tenim allí. Vam comprar uns bitllets d’avió i 7 dies després ens assabentàrem que la companyia amb la qual havíem comprat els bitllets, Air Madrid, s’havia proclamat en un concurs de creditors i havia anulat tots els vols.

  El nostre primer pensament va anar dirigit a aquelles persones que, essent nadal, s’havien hagut de quedar a Madrid, sense poder passar les vacances amb la família. Seguidament, ens vam adonar que els bitllets que havíem comprat ja no servien de res. Actualment, encara no hem vist ni un sol euro dels pagats (per tant, també ens oblidem de la compensació).

  Aixó explicat és un breu pròleg del gran problema. A continuació us explico els fets recents.

  Després de recaptar diners durant 4 anys, els meus pares i jo vàrem fer un cop de cap i vam decidir tornar a intentar de viatjar al país sudamericà. Aquest cop vam decidir fer el viatje durant el nadal. Un cop comprats els bitllets i creades les expectatives, el temps d’espera va ser molt breu, i sense adonar-nos-en ja érem a la capital peruana.

  No cal dir que l’experiència és irrepetible: conèixer els cosins petits i els tiets, el clima, la gent, les tradicions, el país…El viatge no podia començar millor.

  Però això només era la calma que precedeix la tempesta. Un dia després d’haver arribat, vam rebre la notícia que la nostra aerolínia, AirComet, també havia proclamat concurs de creditors (aquest eufemisme ja toca una mica els nassos).

  Un altre cop, el nostre primer pensament va anar dirigit cap a les pobres persones que treballaven a l’Estat espanyol i que per nadal, després d’haver estat reservant diners durant tot l’any, anaven a casa amb la família. Però aquest pensament no havia estat res. Una galleda d’aigua freda ens va caure a sobre. Com tornem a casa?

  Fa 15 dies que vam arribar a Perú, fa 14 dies que sabem que no tenim mitjà de transport per tornar a casa. Però tot i així no ens vam desanimar i vam decidir continuar amb el nostre viatge (prou car ens havia sortit tot i prou lluny ens trobem com per desaprofitar-ho tot).

  Fa més de 5 dies que l’ambaixada està tancada. Això s’explica de la següent manera: els afectats d’AirComet volien entrar per demanar ajut i l’ambaixador, veient-se envaït, va tancar l’ambaixada.

  Aquest comportament només és pot qualificar d’una manera, VERGONYÓS.
  Finalment, l’ambaixador ha acceptat reunir-se amb els afectats (més de 300 persones de diverses nacionalitats) el dia 4 de gener entre les 8h del matí i la 13h del migdia.

  No ens garanteix la tornada i no ens garanteix que pugui parlar amb tots.

  Nosaltres havíem de tornar el dia 4 per tal de poder passar el dia de reis amb els petits de casa. Ara ens diuen que per agafar un avió el dia 6 de gener (per tant, arribar el 7 a Barcelona) hem de pagar més que pel bitllet d’avió d’anada i tornada. Perquè us en feu una idea: el bitllet d’anada i tornada amb AirComet costava 1.000euros, i el bitllet de tornada (NOMÉS DE TORNADA) amb qualsevol altre companyia costa al voltant dels 1.500 euros.

  DEMANO LA VOSTRA AJUDA, DEMANEM LA VOSTRA AJUDA.

  NO HEU D’ENVIAR DINERS, NI TANT SOLS US HEU DE MOURE DE DAVANT L’ORDINADOR.

  NOMÉS HEU DE REENVIAR AQUEST CORREU A TOTS ELS VOSTRES CONTACTES, ESPECIALMENT A GENT QUE CONEGUEU DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ.

  COM MÉS DIFUSIÓ FEM DEL CAS, MÉS PRESSIONAREM L’ESTAT PERQUÈ TROBI UNA SOLUCIÓ.

  GRÀCIES, DE TOT COR.

  BON NADAL I BON ANY A TOTS

  Clàudia Ballester i Freixas

  Català-Catalunya English-USA Traduir a l'Anglès. Translate to English Compartir: La TafaneraIndependènciaCatosfera|FacebookTwitterFriend Feed|googleDeliciousDiggTechnoratiredditmixxyahoolivestumbleuponsimpy

  Controladors per a Broadcom Crystal HD

  gener 5th, 2010

  Broadcom s’ha afanyat a publicar els seus controladors (drivers) per a les seves targes descodificadores de vídeo Crystal HD BCM70012 i BCM70015 i les azuwave AW-VD904.

  Han anat per feina i han volgut definir-se com una solució viable i fiable per a la plataforma Intel Pine Trail, així doncs prompte han alliberat els seus controladors per a windows i Linux, en les seves modalitats de 32 i 64 bits.

  Per a Linux el codi font del controlador del nucli ha estat alliberat com a programari lliure, GPL 2, però l’aplicació i el codi font de les llibreries com a royalty-free Lesser General Public License (LGPL), versió 2.1.

  (És a dir que es guarden els codis però el programa es pot emprar gratuïtament)

  A la web prometen que els codis font per als controladors del nucli (kernel drivers) suporten totes les versions fins a la 2.6.11 (12/29/2009).

  Respecte a les versions de windows els controladors són a la versió 3.1.0 i se suporta: windows xp, windows vista i windows 7.

  Donat que la tarja gràfica de Broadcom és un afegit al sistema, necessita que alguns programes col·laborin per a poder emprar-la.

  Garantitzen compatibilitat amb:

  • Windows Media Player 12
  • Adobe Flash Player 10.1
  • ArcSoft TotalMedia™ Theatre (edició OEM – que ve amb l’ordinador)
  • CyberLink PowerDVD (edició OEM)

  A més a més diuen que funcionen perfectament amb:

  GOMplayer

  Kmplayer

  Media Player Classic (incloent Home Cinema Edition)

  Per a windows xp i windows vista cal instal·lar els Visual Studio 2008 SP1 Redistributables abans d’instal·lar els controladors, si és que no els hi teníem ja instal·lats.

  Els controladors es poden descarregar des d’aquí.

  Via: netbooked

  Català-Catalunya English-USA Traduir a l'Anglès. Translate to English Compartir: La TafaneraIndependènciaCatosfera|FacebookTwitterFriend Feed|googleDeliciousDiggTechnoratiredditmixxyahoolivestumbleuponsimpy