Archive for the ‘Sql’ Category

Solució al problema de que HeidiSQL no funciona en Linux amb Wine

Divendres, agost 17th, 2012

Si quan tracteu d’instal·lar o executar HeidiSQL amb Wine, us peta de manera estrepitosa, la solució és ben senzilla.

Heu de canviar la configuració de Wine per a que funcioni com si es tractés d’un windows XP.

Amb això HeidiSQL arrencarà sense problemes.

Crec que el problema rau en que HeidiSQL és incompatible amb algunes versions de windows, com windows 2000, i encara que hi ha una llibreria dll específica que en teoria ho arregla, jo no vaig aconseguir que funcionés.

En canvi indicar a Wine que funcioni com si es tractés d’un windows XP és ben senzill, i soluciona el problema.

Alliberat Toad 11.5

Dimarts, maig 8th, 2012

Per als que treballeu amb Oracle, és d’interès que Quest Software ha alliberat la versió 11.5 de Toad.

Encara que aquest programari és bastant “buggy”, és a dir, que acostuma a contenir força errors, i peta sovint, cal dir que és una eina imprescindible per a treballar amb Oracle.

Més de 2 milions de desenvolupador l’empren al món.

Les millores que presenta són:

 • Enhanced Query Builder – Provides the look and feel of a modeling tool; makes building complex queries simpler and more intuitive than ever before.
 • Enhanced Code Analysis – Includes additional rules like naming conventions and rule customization; integrates with version control to validate code quality as changes are made.
 • Enhanced DB Health Check – Supports Exadata for efficient Exadata health management.
 • Enhanced Data Compare and Synch – Includes a faster data compare-and-synch engine that enables one-click synchronization.
 • Oracle Applications Express (APEX) Support – Lets you export APEX objects and their dependencies to script files for migration and rebuilding tasks.
 • Workspaces – Allows you to define your workspaces and save multiple UI layouts.
 • Integration with Project Lucy – Integrates with the Project Lucy online analytical resource for DBAs; offers unique insight on system and data performance; lets you compare your performance metrics with the user community’s.

Aquí podeu veure un vídeo on expliquen les millores (en anglès):

 

Alliberat MyDebugger 1.2.1.1584

Dijous, febrer 3rd, 2011

El proppassat 29 de Gener s’alliberà la versió de MyDebugger 1.2.1.1584.

Aquest programa per a MySQL permet fer un debug de procediments emmagatzemats (stored procedures), funcions i veure variables, establir punts d’aturada (break points), etc.. sense ni tan sols haver d’enregistrar les modificacions per a provar-les.

És una eina imprescindible, que estalvia hores i hores de feina als programadors de MySQL.

El seu cost és d’uns 40 dolars aproximadament però si teniu un bloc i en parleu us regalen la llicència.

Obtenir un MD5 en MySQL

Dimarts, febrer 1st, 2011

Obtenir un MD5 és d’allò més fàcil.

simplement farem:

select MD5('paraula');

On paraula és una frase, paraula, o seguit de números del qual volem obtenir l’ MD5.

Sql ordenar sense saber el nom del camp

Dimecres, gener 26th, 2011

De vegades quan treballem amb bases de dades, volem ordenar per la última inserció.

Això normalment es fa amb un:

SELECT * FROM la_meva_taula ORDER BY nom_del_camp DESC;

o millor encara amb :

SELECT nom_camp1, nom_camp2, nom_camp3 FROM la_meva_taula ORDER BY nom_del_camp DESC;

Però quan treballem amb moltes taules és habitual no recordar el nom dels camps.

Així que si sabem que el camp pel que volem ordenar és la primera columna (normalment la clau primària), simplemente podem fer:

SELECT * FROM la_meva_taula ORDER BY 1 DESC;

Si fos la tercera columna seria:

SELECT * FROM la_meva_taula ORDER BY 3 DESC;

Adreça curta Twitter: http://wp.me/pzeab-1Ki

Veure els usuaris de MySQL

Dimarts, gener 25th, 2011

Si voleu veure els usuaris de MySQL només heu de fer:

select * from mysql.user;

Si voleu veure tots els camps que conformen les propietats d’un usuari:

desc mysql.user;

Enllaç curt Twitter: http://wp.me/pzeab-1Kb

Programari alliberat

Divendres, gener 14th, 2011

Ahir va ser alliberat MyDebugger versió 1.2.1.1583. Aquest genial debugger per a MySql, incorpora novetats com preparar l’entorn per a la stored procedure o funció que volem testejar.

Descarregar-lo de: www.mydebugger.com

El proppassat 6 de Gener d’enguany foren alliberades les versions de PHP 5.3.5 i la 5.2.17. Amdues solucionen diversos errors, un d’ells molt greu que afecta als processos PHP de 32 bits.

Aquest codi d’exemple, fa que peti.

Veure notes de la versió: http://www.php.net/index.php#id2011-01-06-1

A principis de gener també fou alliberada la versió 4.7.5 de midnight commander, que és una utilitat per a Linux clon de les norton utilities per a  msdos però amb molres més millores.

Aquesta darrera versió incorpora moltes novetats, a més de solucionar uns quants bugs.

Per a instal·lar-lo, si no el tenim ja, hem de fer:

sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
sudo apt-get update
sudo apt-get install mc

Via: WebUpd8

La versió de Linux 2.6.37 fou alliberada la primera setmana de gener i presenta moltes millores:
– millora de rendiment per a múltiples processadors (SMP)
– més controladors de programari
– gestió millorada de la memòria
– més velocitat en les operacions d’entrada i sortida (Input/Output)

Via: Desktop Linux

Problemes de Collation a MySql

Dissabte, novembre 6th, 2010

Tot sovint l’ús de diferent collation entre la connexió i la configuració de la base de dades i/o les taules causen un error de collation.

A partir de MySql 4.1.8 podem comprovar quin collation s’està fent servir amb una sentència com aquesta:

SELECT COLLATION(USER()), COLLATION('@');

Podem definir el collation amb el que volem que es defineixin les variables amb SET NAMES:

SET CHARACTER SET 'UTF8';
SET NAMES 'utf8' COLLATE 'utf8_general_ci';

A partir d’aquí les variables de text ja no donaran conflicte amb la base de dades ut8_general_ci puix que hem indicat que es treballi amb aquest format.

Per exemple:

SET @s_email='email@codic.cat';
SELECT * FROM correus WHERE correu_usuari=@s_email;

Ja no donaria un error com:
#1267 – Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT)
and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation ‘=’

Més informació: http://dev.mysql.com/doc/refman/4.1/en/charset-collation-charset.html

Sql per a cercar dins de procediments emmagatzemats (stored procedures), funcions…

Dimecres, octubre 27th, 2010

Un amic m’ha passat aquesta consulta per a MySql que permet buscar dins el codi dels procediments emmagatzemats i funcions de Mysql.

SELECT ROUTINE_NAME, ROUTINE_SCHEMA, ROUTINE_DEFINITION FROM INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES
WHERE ROUTINE_DEFINITION LIKE '%text%'
ORDER BY ROUTINE_NAME

La consulta Sql és realment ràpida i per a res satura el servidor MySql, per molt que hi hagi moltes taules, grans, i moltes funcions i procediments, però si encara la voleu fer córrer més ràpid la podeu acotar per routine_schema.

Alliberat MyDebugger 1.2.1.1579

Dilluns, octubre 18th, 2010

El proppassat 8 d’Octubre fou alliberada la versió 1.2.1.1579 d’aquest debugger de procediments emmagatzemats (stored procedures) i funcions de MySql.

El podeu descarregar i provar durant 30 dies de manera gratuïta al seu web: http://mydebugger.com/

Crear un procediment emmagatzemat en MySql que retorni paràmetres

Dimarts, agost 3rd, 2010

Els procediments emmagatzemats (stored procedures) poden tenir paràmetres d’entrada IN i paràmetres de sortida OUT.

Per a definir aquest procediment empraríem un codi SQL com ara aquest:

CREATE PROCEDURE `codic_envia_mail`(IN `S_PLANTILLA` VARCHAR(50), IN `I_USUARI` INT, IN `S_TIPUS` VARCHAR(5), IN `I_CODI` INT, IN `S_PARAM1` VARCHAR(50), IN `S_PARAM2` VARCHAR(50), IN `S_PARAM3` VARCHAR(50), OUT `I_MAILPK` INT)
LANGUAGE SQL
NOT DETERMINISTIC
CONTAINS SQL
SQL SECURITY DEFINER
COMMENT ''
BEGIN

Els paràmetres d’entrada són les dades que li passem al procediment, i els paràmetres de sortida són els que ens permeten recuperar amb una altra comanda SELECT les dades que ha preparat el procediment.

En la imatge superior es passen 7 paràmetres d’entrada i un de sortida @I_MAILPK.

A nivell de codi PHP i ZendDb cridaríem el procediment i recuperaríem la variable de sortida amb un codi similar a aquest:

$s_variable_de_sortida = '@I_MAILPK';
try {
  $o_sel=dbHandler::getAdapter()
  ->query("CALL codic_envia_plantilla('{$s_plantilla}', {$i_usuari}, '{$s_tipus}', {$i_codi}, '{$s_parametre1}', '{$s_parametre2}', '{$s_parametre3}', {$s_variable_de_sortida})");
  // Recuperar la variable de sortida. Pe: @I_MAILPK
  $o_sel2=dbHandler::getAdapter()
    ->query("SELECT {$s_variable_de_sortida}");
  // Nota: Encara millor si feu servir la substitució amb ? ja que llavors és ZendDb qui filtra possibles caracters problemàtics
  $o_sql = "CALL codic_envia_plantilla(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, {$s_variable_de_sortida})";
  $o_sel=dbHandler::getAdapter()
	-->query($s_sql, array($s_plantilla, $i_usuari, $s_tipus, $i_codi, $s_parametre1, $s_parametre2, $s_parametre3));

  // Recuperar la variable de sortida. Pe: @I_MAILPK
  $o_sel2=dbHandler::getAdapter()
    ->query("SELECT {$s_variable_de_sortida}");

  if ($o_sel2->rowCount() > 0){
    $st_dades = $o_sel2->fetch();
    $i_resultat = $st_dades[$s_variable_de_sortida];
    return true;  // S'ha executat bé, sortim de la funció retornant true
  }
  else
  {
    // El procediment no ha retornat cap valor dins la variable
    // així que no ha anat bé
    return false;
  }
} catch (Exception $e) {
  // Hi ha hagut una excepció (Exception)
  throw new Exception('Excepció enviant el correu: '.$e->getMessage());
}

Els prefixes $s_ $i_ ens indiquen quin tipus de variable és:

$s_ string, cadena de caracters
$i_ integer, número sencer
$b_ boolean, valor booleà true/false >0 o 0/null/blanc
$st_ structure, estructura, com ara un array
$o_ object, objecte per exemple de base de dades

La variable de sortida a MySql porta l’ensaïmada o arrova davant.
Podem utilitzar altres notacions com $r_ per als arrays, etc.. però és important de cara a la llegibilitat del nostre codi sempre emprar la mateixa notació.
Emprar aquests prefixes ens estalviarà errors de programació, per exemple sumar cadenes amb números.

Un exemple de programació sense ZendDb i dos paràmetres de sortida:

mysql_query = "call sp_GetUsers('ProjectName',@ErrorNumber, @ErrorMessage)";
$result = mysql_query('select @ErrorNumber, @ErrorMessage');
$row = mysql_fetch_assoc($result);
print_r($row);

Com veieu sense indicar els prefixes resulta força menys intuitiu.

Per a més exemple de crides IN/OUT sense ZendDb podeu veure:

http://www.herongyang.com/jdbc/MySQL-CallableStatement-Procedure-Parameters.html

http://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=1441148&page=10

MyDebugger – Un depurador de procediments emmagatzemats (stored procedures) per a MySql

Dimecres, juliol 28th, 2010

Hi ha eines imprescindibles.

MyDebugger és una d’elles si programem procediments emmagatzemats (stored procedures).

MyDebugger ens permet:

– analitzar un procediment emmagatzemat línia per línia

– avaluar variables en temps real

– saltar al punt on és el cursor

– executar els procediments sense haver-los de guardar a la base de dades

– passar paràmetres comodament

Aquesta mena de funcionalitats que un depurador de progració en C, .NET, Visual Basic o d’altres llenguatges, ens ofereix.

Aquesta eina és de pagament, però els $49 (uns 35 €) se’ls val de sobra.

Amb el primer procediment emmagatzemat en que estalvies hores de provar a cegues t’adones que són ben invertits.

Es pot fer servir durant 14 dies de prova, de manera que la inversió encara és més segura.

Es troba disponible per a windows, i per a Linux emprant Wine.

El podeu descarregar de:

http://www.mydebugger.com/download.php

Solució error MySql 1064 creant un procediment emmagatzemat (stored procedure)

Divendres, juny 25th, 2010

L’error 1064 quan creem un procediment emmagatzemat és bastant molest i difícil de descobrir-ne el perquè puix que apunta la primera línia de codi, i aquesta no té cap error.

/* SQL Error (1064): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ” at line 8 */

Aquest error és degut simplement a que MySql considera que on hi ha el punt i coma ; acaba la sentència.

Per tant es fa un embolic creient que acaba el procediment emmagatzemat (stored procedure).

La solució és tan simple com emprar DELIMITER.

Emprant davant de tot:

DELIMITER //

i al final:

END//
DELIMITER ;

(pareu atenció a que no hi hagi un espai entre END i //)

S’acaba el problema.

Alliberat HeidiSql 5.1.0.3372

Divendres, juny 4th, 2010

Ahir es va alliberar la nova versió de HeidiSQL, la 5.1.0.3372.

Aquesta nova versió soluciona alguns errors (bugs) i presenta noves funcionalitats.

Podem editar valors de la graella de resultats d’una select, i també podem executar diverses consultes des del mateix quadre d’sql de cop, i s’obren cadascuna en una pestanya (tab).

Properament això s’implementarà també per als procediments emmagatzemats (stored procedures).

Una altra funcionalitat interessant és que a baix s’ofereixen unes quantes estadístiques de rendiment del servidor.