Archive for the ‘Java’ Category

Alliberat NetBeans 6.7.1 en Català

Divendres, setembre 25th, 2009

NetBeans671_catLa versió de l’editor per a programació (IDE) Netbeans 6.7.1 fou alliberada el dia 7 de Setembre.

La versió en Català es pot descarregar des d’aquesta plana.

Aquest entorn de programació Open Source és multi plataforma, i funciona en:

Linux
Windows
Mac OS X
Solaris

i presenta suport, en forma d’ajuda als llenguatges de programació:

Ajax
C/C++
Java EE
JavaFX
Java ME
Java SE
JavaScript
PHP
Python
Ruby

I d’altres tecnologies com:
Kenai
Ant, Hudson, Maven
Mobile
SOAP

Via: SomGNU

Alliberat Apache Tomcat 5.5.28 estable

Divendres, setembre 4th, 2009

coedic.cat-tomcat_vmwareS’ha alliberat la versió 5.5.28 d’Apache Tomcat. Aquesta és una versió estable, hi ha una altra línia, la 6,  de desenvolupament.

Tomcat és el servidor web Apache amb l’afegitó d’executar Java.

Aquest servidor d’aplicacions és un producte molt emprat a nivell empresarial per la seva versatilitat i potència.

Permet executar Java Server Pages (JSP), que són planes dinàmiques, i Java Servlets, que s’han de compilar.

Java és un llenguatge de programació basat en una màquina virtual, la Java Virtual Machine, i que no existeix en realitat. El que fan tots els sistemes operatius que suporten Java és oferir compatibilitat amb la Java Virtual Machine via emulació. Per això Java sol ésser lent. Però els servidors d’aplicacions tenen tècniques per a accelerar molt la resposta, com ara mantenir en memòria una versió compilada (nativa o binària) de la correspondència emulada de Java i el codi executable del servidor físic (per exemple 80×86).

El principal problema de Java és a part de la velocitat, els problemes amb l’alliberament de memòria. Hi ha un component anomenat garbagge collector (recol·lector de brossa) però tot sovint no acaba de funcionar bé i els servidors acaben quedant-se sense memòria RAM disponible.

Apache és un software lliure i és emprat, en les seves diferents versions, per la indústria del Software.

En la imatge que acompanya l’article, una vista de la consola de l’Apache Tomcat 6 que instal·la Vmware Server 2.0.

Alliberat Editplus 3.11

Dilluns, juny 29th, 2009

editplus-sEl passat 1 de Juny, va ser alliberada la versió 3.11 de l’editor Editplus.

Editplus és un editor shareware que diferència en colors la sintaxi. Permet diferenciar codi html, asp, javascript, java, C, PHP…

A més a més permet fer cerques a múltiples fitxers i substituïr (replace) coincidències en el text.

Només és disponible en anglès, i també ofereix un traductor per a aquella lengua.

Via: Editplus.com

Alliberada nova versió de Java JRE

Diumenge, març 15th, 2009

nova_ver_java

La versió 6 release 11 de JRE, acrònim de Java Runtime Environment ha estat alliberada.