Debuguejar codi PHP de servidor

FPDF error: Template does not exist!