Veure els usuaris de MySQL

Si voleu veure els usuaris de MySQL només heu de fer:

select * from mysql.user;

Si voleu veure tots els camps que conformen les propietats d’un usuari:

desc mysql.user;

Enllaç curt Twitter: http://wp.me/pzeab-1Kb

Català-Catalunya English-USA Traduir a l'Anglès. Translate to English Compartir: La TafaneraIndependènciaCatosfera|FacebookTwitterFriend Feed|googleDeliciousDiggTechnoratiredditmixxyahoolivestumbleuponsimpy

Tags:

1.962 visualitzacions - versió en PDF

Comments are closed.