WordPress: Crear una pàgina per a cada usuari registrat

WordPress suporta mostrar pàgines per als usuaris registrats.

L’enfocament és pensat per a autors d’articles, però pot mostrar informació de qualsevol usuari registrat encara que no hagi publicat cap article, ni tingui permisos per a fer-ho.

Nogensmenys la majoria de temes de WordPress no porten la pàgina author.php

Quan això passa si es demana la url d’un autor, per exemple:

http://www.codic.cat/author/carles/

WordPress empra la pàgina del tema archive.php

Però podem fer que WordPress mostri una plana personalitzada per als nostres usuaris desant una plana nova que es digui author.php al directori del nostre tema.

Podem per exemple fer una còpia d’archive.php i anomenar-la author.php i llavors personalitzar-la.

Haurem d’afegir un codi a la part superior, sota de:

get_header();

de manera que quedarà quelcom així:

<?php
/*
*
* @package WordPress
* @subpackage Default_Theme
*/

/*
  Arxiu AUTHOR.PHP creat el 2010/01/24 per Codic.cat
  Permet de tenir plana d'usuaris.
*/

get_header();

// **************************************************
//  Aquí comença el codi per a Author.php
// **************************************************
// Codi de http://codex.wordpress.org/Author_Templates

if(isset($_GET['author_name'])) :    // NOTE: 2.0 bug requires: get_userdatabylogin(get_the_author_login());
  $curauth = get_userdatabylogin($author_name);
else :
    $curauth = get_userdata(intval($author));
endif;
?>

<div id="content">
<h2>Perfil de l'usuari <?php  echo $curauth->nickname; ?></h2><BR>
<?php
// **************************************************
//  Aquí acaba el codi per a Author.php
// **************************************************

<?php
if (have_posts()) {

Amb la funció get_userdata($user) podem accedir a força informació:

<?php
   $user_info = get_userdata(1);
   echo("Nom de l'usuari: ".$user_info->user_login."<br/>");
   echo("Nivell de l'usuari: ".$user_info->user_level."<br/>");
   echo("ID de l'usuari: ".$user_info->ID."<br/>");
   echo("Nom i cognom: ".$user_info->first_name.", ".$user_info->last_name."<br/>");
?>

Podem accedir a aquestes dades:

Taula: user
ID
user_login
user_pass
user_nicename
user_email
user_url
user_registered
user_activation_key
user_status
display_name

Taula: user_meta
first_name
last_name
nickname
description
user_level
admin_color (Tema de la vostra plana d'administrador.Per defecte és fresh.)
closedpostboxes_page
nickname
primary_blog
rich_editing
source_domain

Segons la documentació a partir de la versió 2.0 a més podem emprar:
aim
jabber
yim

I a la versió 1.2 i 1.5:
user_msn
user_icq

Podeu trobar més informació a:

http://codex.wordpress.org/Function_Reference/get_userdata

http://codex.wordpress.org/Function_Reference/get_currentuserinfo

http://codex.wordpress.org/Author_Templates

http://codex.wordpress.org/Template_Hierarchy

Català-Catalunya English-USA Traduir a l'Anglès. Translate to English Compartir: La TafaneraIndependènciaCatosfera|FacebookTwitterFriend Feed|googleDeliciousDiggTechnoratiredditmixxyahoolivestumbleuponsimpy

Tags: , ,

2.311 visualitzacions - versió en PDF

Comments are closed.