Alliberat Apache Tomcat 5.5.28 estable

coedic.cat-tomcat_vmwareS’ha alliberat la versió 5.5.28 d’Apache Tomcat. Aquesta és una versió estable, hi ha una altra línia, la 6,  de desenvolupament.

Tomcat és el servidor web Apache amb l’afegitó d’executar Java.

Aquest servidor d’aplicacions és un producte molt emprat a nivell empresarial per la seva versatilitat i potència.

Permet executar Java Server Pages (JSP), que són planes dinàmiques, i Java Servlets, que s’han de compilar.

Java és un llenguatge de programació basat en una màquina virtual, la Java Virtual Machine, i que no existeix en realitat. El que fan tots els sistemes operatius que suporten Java és oferir compatibilitat amb la Java Virtual Machine via emulació. Per això Java sol ésser lent. Però els servidors d’aplicacions tenen tècniques per a accelerar molt la resposta, com ara mantenir en memòria una versió compilada (nativa o binària) de la correspondència emulada de Java i el codi executable del servidor físic (per exemple 80×86).

El principal problema de Java és a part de la velocitat, els problemes amb l’alliberament de memòria. Hi ha un component anomenat garbagge collector (recol·lector de brossa) però tot sovint no acaba de funcionar bé i els servidors acaben quedant-se sense memòria RAM disponible.

Apache és un software lliure i és emprat, en les seves diferents versions, per la indústria del Software.

En la imatge que acompanya l’article, una vista de la consola de l’Apache Tomcat 6 que instal·la Vmware Server 2.0.

Català-Catalunya English-USA Traduir a l'Anglès. Translate to English Compartir: La TafaneraIndependènciaCatosfera|FacebookTwitterFriend Feed|googleDeliciousDiggTechnoratiredditmixxyahoolivestumbleuponsimpy

Tags: , ,

2.053 visualitzacions - versió en PDF

Comments are closed.