Etiquetes HTML per a ressaltar el text i donar-li significat

Avui us vull parlar d’unes etiquetes HTML, el llenguatge per a fer pàgines web, que permeten destacar el nostre text.

<em>Text emfatitzat</em>
<strong>Text en negreta</strong>
<dfn>Definició de terme</dfn>
<code>Text que és un codi (programa)</code>
<samp>Codi d’exemple</samp>
<kbd>Text introduït pel teclat</kbd>
<var>Variable</var>
<cite>Citació, per exemple d’una altra web</cite>

Per defecte, l’etiqueta code formata el text amb un tipus de lletra d’una mesura fixa. Totes les lletres i números tenen la mateixa amplada, per a facilitar la lectura de programes d’ordinador.

L’etiqueta cite habitualment és mostrada en un altre color pels navegadors.

A totes les etiquetes se’ls pot aplicar d’altres estil, així com esdeveniments del ratolí (en passar a sobre, fer click, etc..). La w3schools ho explica molt bé.

Hi ha un altre tag per a citar texts, llargs, que no hem creat nosaltres. Se’n diu <blockquote>text d’una altra web o autor</blockquote>.

És de molt bona educació (educació com a ciutadà-usuari-blocaire d’Internet), emprar-lo quan fem cites llargues (un paràgraf o més), puig els navegadors generaran una vista diferenciada: color, tipus de lletra… i un cert espai des de l’inici de la columna del text en horitzontal, i en vertical respecte al text precedent i posterior, per a indicar que és una cita.

També els cercadors, com google, sabran que aquest text no és nostre. És de bona educació perquè encara que un text molt interessant ens pugui apujar visibilitat a google si el cercador arriba a creure que és nostre (per exemple si la nostra web té un pagerank força superior a la de l’autor genuí del text), la pràctica correcta i educada és donar el crèdit a qui se’l mereix. I si podem, ajudar als cercadors a que tinguin clar les fonts originals de cada contingut. Al cap i a la fi, una base de dades més neta de google, ens beneficia a tots quan fem cerques.

Apropiar-se del contingut d’altris, entraria dins de la categoria de costat fosc (darkside, o revers tenebrós de la força).

Cito un text amb blockquote:

Però resulta que es qui van arribant agafen com a llengua d’integració, si es que n’agafen cap, no sa llengua pròpia de Mallorca sinó sa que s’estat ha anat imposant com a llengua oficial des de l’any 1716, com a conseqüència d’un fet d’armes, i que continua imposant; llengua a sa que es mallorquins més antics he sentit contar que li deien “estranger”, a sa que jo he sentit dir-li tota sa vida “foraster” o “castellà”, i que ara de cada vegada n’hi ha més que li diuen “espanyol”. Clar, ja ho sé; ja sé que aquesta és sa llengua des més gros des grups lingüístics que conviuen amb sa nostra comunitat lingüística però, seria sa llengua d’integració si no hagués estat imposada per la força en es seu moment? i si no ho continuàs essent?. Hi hauria tants de mallorquins que haurien renunciat a sa nostra si no hagués estat dejectada i perseguida?, si n’haguessin conegut s’importància, s’història, es escriptors que l’han usada?, si l’haguessin apresa a llegir i a escriure a s’escola?, si no haguessin tengut mai cap problema per xerrar-la onsevulla?, si no haguessin estat mai insultats pes simple fet de fer-la servir de paraula?. Com conversarien ses famílies en que un des dos membres des matrimoni fos mallorquí? i ses que sense esser mallorquí cap des dos membres des matrimoni, fossin de grups lingüístics diferents? I com ho fan ara ?

Fragment de Mallorquins alçau es cap, primer manifest d’Arnau Puig.

En aquest cas, l’ús correcte de <blockquote> seria:

<blockquote cite="http://webs.racocatala.cat/cat1714/mallorca1.htm">
Però resulta que...
</blockquote>

D’aquesta manera indiquem a google a on pertany la cita, i el navegador que ho indiqui a l’usuari en passar el ratolí per sobre el text li ho mostrarà als visitants, oferint-li una plana experiència de navegació més útil i pràctica, puig podran anar a cercar la font original fàcilment.

Català-Catalunya English-USA Traduir a l'Anglès. Translate to English Compartir: La TafaneraIndependènciaCatosfera|FacebookTwitterFriend Feed|googleDeliciousDiggTechnoratiredditmixxyahoolivestumbleuponsimpy

Tags: ,

4.083 visualitzacions - versió en PDF

També us podria resultar interessant:

Comments are closed.