Fer backups al disc dur amb xcopy

Per a fer un Backup o còpia de seguretat del disc dur a un disc durn extern o carpeta en xarxa podem emprar la eina xcopy des de ms-dos.

Podríem fer copiar i desar, mitjantçant l’explorador de windows, però en trobar qualsevol error la còpia s’aturaria.

Amb els paràmetres que passem a continuació es farà una còpia de seguretat que continuarà encara que es produeixin errors.

C:\> xcopy C:\*.* F:\backups\2009-03-24-PC01\ /S /E /C /I /F /H /K 

Amb aquesta instrucció copiarem tots els continguts de la unitat C: a la unitat F: dins la carpeta F:\backups\2009-03-24-PC01\

Previament haurem hagut de crear aquestes carpetes.

Els paràmetres signifiquen el següent:

/S copia els directoris i subdirectoris, excepte els buits.
/E copia els directoris i subdirectoris, fins i tot si són buits. (s’ha de d’indicar /S /E)
/C continua copiant fins i tot si hi ha errors.
/I si el destí no existeix, i s’ha de copiar més d’un arxiu, s’assumeix que és un directori.
/F mostra l’origen i el destí dels arxius mente es copien.
/H copia arxius ocults i de sistema.
/K copia els atributs dels arxius. D’altra manera es posarien com a només lectura.

Tingueu present que els arxius bloquejats no es copiaran. Bloquejats són els arxius que estan oberts en exclussiva per alguna aplicació. Així aquest sistema no és vàlid per a fer una còpia del registre de windows, ni bases de dades que no estiguin aturades, però sí ho és per a copiar arxius com documents, el correu (si el programa de correu està parat), etc… recomanem llençar el backup amb el màxim nombre de programes aturats, inicialment es pot arrancar en modus a proba d’errors, que no carregarà cap programa.

També podeu crear un arxiu .BAT per exemple, COPIA.BAT que contingui:

xcopy C:\*.* F:\backups\ /S /E /C /I /F /H /K

I crear un accès directe a l’escriptori de manera que fent click click inicieu la còpia del disc dur C:\ a F:\backups\.

Català-Catalunya English-USA Traduir a l'Anglès. Translate to English Compartir: La TafaneraIndependènciaCatosfera|FacebookTwitterFriend Feed|googleDeliciousDiggTechnoratiredditmixxyahoolivestumbleuponsimpy

Tags: ,

3.096 visualitzacions - versió en PDF

Comments are closed.